Smart och säker AMiS läkemedelslösning på Canisius Wilhelmina Hospital

Alla 11 kliniska avdelningar på Canisius Wilhelmina Hospital i Nijmegen har gått över till en helt ny digital lekemedelsprocess. På så sätt vill sjukhuset ytterligare öka läkemedelssäkerheten för patienter och personal samtidigt som man automatiserar och optimerar läkemedelsdistributionsprocessen. Vad har inspirerat till denna nya, automatiserade läkemedelsprocess? Projektledaren Eric Claassen och applikations- och projektkoordinatorn Saba Lylia förklarar.

Modernare läkemedelsvagnar och programvara
“Majoriteten av rapporterna om incidenter inom patientvården i Nederländerna är relaterade till läkemedelsprocessen. Många av dessa incidenter är kopplade till administreringen, helt enkelt fel medicinering eller fel dosering. Vi ville minimera risken för detta”, säger Eric. “Det som också spelade in var det faktum att våra läkemedelsvagnar var föråldrade. Vi ville gärna uppgradera dem till en modernare version i enlighet med nya standarder”, tillägger Saba. Ett bra tillfälle att byta till ett nytt system som uppfyller de nya standarderna. “Läkemedel är under lupp och reglerna kommer bara att bli strängare i framtiden, känner jag på mig”, betonar projektledaren Eric Claassen. Säkerheten var därför av yttersta vikt i denna process.

Vi vill göra allt ordentligt, så nu automatiserar vi det.

Eric Claassen, Projektledare Canisius Wilhelmina

Säkrare för patient, sjuksköterska och apotekspersonal
För att uppnå Closed Loop så valde sjukhuset moderna läkemedelsvagnar. Till detta lades en automatiserad dubbelkontroll med hjälp av en läkemedelsskanner. “Vi vill att allt ska registreras korrekt, så nu automatiserar vi det”, säger Eric. Det är säkrare för patienten, men också för sjuksköterskan och den farmaceutiska personalen. En annan fördel är att vi med den automatiserade registreringen delvis fyller det tomrum som uppstått på grund av personalbristen.”

Den bästa lösningen
AMiS läkemedelslösning var den bästa lösningen, säger Eric. “Först och främst kan du av säkerhetsskäl tilldela en patient en personlig läkemedelslåda. Under läkemedelsrundan skannar sjuksköterskan patientens armband, vilket automatiskt öppnar patientens administrationsskärm i den elektroniska patientjournalen. Med en knapptryckning öppnas sedan den motsvarande patientspecifika läkemedelslådan. I framtiden kan vi dessutom utöka läkemedelsvagnen med t.ex. vitalparametermätare. Den kommer då att bli en komplett vårdstation för vårdpersonalen.”

Saba Iylia & Eric Claassen

Läkemedelsprocessen som helhet går snabbare
Sjuksköterskorna och apotekspersonalen är nöjda med den nya situationen. Sjuksköterskorna fick dock vänja sig vid att en läkemedelslåda öppnas åt gången och att det tar några sekunder innan vårdstationen startas upp efter inloggning med passerkortet. Eric: “Väntetiden kan kännas som en fördröjning, men läkemedelsprocessen som helhet går snabbare samtidigt som säkerheten är kraftigt förbättrad för alla.”

Marije: “Vi arbetade fortfarande på det gamla sättet, med en föråldrad läkemedelsvagn. Det var inte optimalt, och vi behövde verkligen göra något åt det. De smarta vårdstationerna är en stor förändring. I det avseendet gick vi från en gammal Fiat till en sprillans ny Tesla. Med de gamla vagnarna kunde till exempel alla medicinlådor vara.

Ställ en fråga till oss

"*" indicates required fields