Select Page


Alphatron
Medical Nordics

Vi levererar lösningar och produkter som förenklar och effektiviserar de dagliga rutinerna inom sjukvården. Lösningar som gör att personal så som sjuksköterskor, apotekare och annan klinisk personal kan spendera mer tid och uppmärksamhet till deras huvudsakliga arbetsuppgifter – patienterna!

VÅRA VARUMÄRKEN

Med en klinisk arbetsstation kan du jobba smartare. All nödvändig utrustning och läkemedel för ronden är alltid med dig. Arbetsstationen erbjuder kopplingar för direkt journalföring vid patienten. En lösning som garanterar höjd säkerhet och ergonomi!

C-MOTION är ett kompakt och ergonomisk monteringsystem för pendlar och armsystem. Det ger dig maximal flexibilitet när du använder en All-In-One PC eller monitor med tangentbord och mus. 

VÅRA VARUMÄRKEN

Med en klinisk arbetsstation kan du jobba smartare. All nödvändig utrustning och läkemedel för ronden är alltid med dig. Arbetsstationen erbjuder kopplingar för direkt journalföring vid patienten. En lösning som garanterar höjd säkerhet och ergonomi!

C-MOTION är ett kompakt och ergonomisk monteringsystem för pendlar och armsystem. Det ger dig maximal flexibilitet när du använder en All-In-One PC eller monitor med tangentbord och mus.