Tillsammans
fungerar
allt bättre

 

 

 

Alphatron Medical Nordics

Vi har i över två decennier jobbat för att förenkla och effektivisera de dagliga rutinerna inom sjukvården. Alphatron Medical utvecklar, tillverkar och distribuerar medicintekniska lösningar kring såväl hårdvara som mjukvara. Med huvudkontor i Nederländerna och kontor i Tyskland och Sverige samt ett Europatäckande partnernätverk strävar vi efter att förenkla och effektivisera de dagliga rutinerna för all sjukvårdspersonal.

Våra produkter

Att sätta patienten i centrum är vad all vårdpersonal vill, men i praktiken visar det sig ibland vara svårt att genomföra. Olika specialiteter, system och programvaror fungerar ofta inte tillräckligt bra tillsammans även om de har mycket gemensamt. Vi kopplar samman dessa likheter så du kan nyttja dess fulla potential!

Alviscan: självmätningskiosk

Med Alviscan sjävtestningskiosk kan patienter självständigt mäta sina vitala parametrar inför sitt läkarbesök. Detta frigör tid, förhindrar fel och ökar medvetenheten hos patienten.

AMiS: allt-i-ett vårdstation

AMiS ger ett bättre arbetsflöde inom vården. De dagliga arbetsuppgifterna kan optimeras med hjälp av våra allt-i-ett-vårdstationer som är helt anslutna till den elektroniska patientjournalen.

C-Motion: flexibel arbetsstation

C-Motion är en ergonomisk och flexibel arbetsstation för pendlar och armsystem. Arbetsstationen som ger dig full flexibilitet i vårdrummet.

Medicinska Panel-PC

Våra datorer är medicinskt certifierade och har industriellt hållbara komponenter med lång livslängd. Detta garanterar kontinuitet och en hög driftsäkerhet.

GCX: Medicinska armsystem

Vi erbjuder flera olika typer av armsystem för montering av er IT och medicintekniska utrustning. Från ledande leverantörer med hög kvalité och hållbarhet.

Omnicell: läkemedelsautomat

Omnicell XT läkemedelsautomat och AMiS-PRO läkemedelsvagn gör det möjligt att förverkliga visionen om Closed Loop för läkemedelshantering på sjukhus.

Vill du veta mer?

Företag

Om oss

Service

Kontakta

Sekretess

Produkter

Alviscan

AMiS

Armsystem

C-Motion

Panel-PC

Omnicell

Besöksadress

EA Rosengrens Gata 4
421 31 Västra Frölunda

+46 (0)31-376 64 50

Follow Us