Omnicell XT

Läkemedelsautomat

Omnicell XT Läkemedelsautomat är ett avancerat system för läkemedelshantering som används inom hälso- och sjukvården. Detta system använder innovativ teknik för att förbättra säkerheten, effektiviteten och noggrannheten i läkemedelshanteringen.

Omnicell & AMiS-PRO: Unik totallösning för Closed Loop


Omnicells läkemedelsautomat och AMiS-PRO läkemedelsvagn bildar tillsammans det eftertraktade Closed Loop inom hälso- och sjukvården. Genom en integration mellan båda lösningarna, samt en koppling till patientjournalen, skapas en unik, säker och effektiv totallösning. Detta sparar sjukhus mycket tid och pengar samtidigt som risken för medicinska fel minimeras. Dessutom är läkemedelsförrådet väl bevakat och alltid i ordning för att minimera slöseri. Ett slutet flöde från avdelningen till patientens säng är härmed en realitet.

Tillsammans blir allt bättre

Den stora styrkan hos Omnicells och Alphatron Medicals lösningar är den ömsesidiga integrationen samt kopplingen av båda till patientjournalen. På så sätt vet läkemedelsautomaten alltid vilka aktuella föreskrivna mediciner alla patienter har och läkemedelsvagnen vet vilken låda som tillhör vilken patient. Läkemedelsprocessen kan också startas från båda lösningarna, fullt anpassad till ditt arbetsflöde och fullständigt integrerad.

Hur fungerar det?

  1. Läkemedelsautomaten visar var en patients medicin ligger genom att lysa upp rätt låda och fack.
  2. Genom integrationen öppnas, med en knapptryckning på läkemedelsautomaten, endast den patientspecifika lådan på läkemedelsvagnen. Denna kan sedan fyllas med rätt medicin från skåpet.
  3. Vid patientens säng skannar vårdgivaren armbandet och öppnar, från patientjournalen med en knapptryckning endast den rätta patientspecifika lådan.

Så skapas Closed Loop. Detta gör utdelningen av rätt medicin till rätt patient i rätt dos enkel och säker.

Läs mer om läkemedelsvagnen AMiS-PRO

 

 

Funktioner

Omnicell XT läkemedelsautomat har olika funktioner, inklusive:

Avancerad läkemedelsförvaring: Systemet erbjuder säker och kontrollerad förvaring av läkemedel med automatiserad åtkomstkontroll och övervakning av lagernivåerna.

Effektiv läkemedelsadministrering: Med Omnicell XT kan vårdpersonal snabbt och noggrant administrera läkemedel till patienter tack vare den intuitiva användargränssnittet med LED-indikatorer och streckkodsscanningsteknologi.

Rapportering i realtid: Systemet erbjuder rapportering och analys av läkemedelsanvändning i realtid, vilket gör att vårdpersonal kan fatta bättre informerade beslut om läkemedelshantering.

Automatisk påfyllning: Omnicell XT kan automatiskt begära påfyllning när läkemedelsförråden är låga, vilket minskar risken för bristande lager.

Flexibel design: Systemet är flexibelt utformat och kan anpassas efter vårdinrättningens specifika behov. Det kan integreras med andra medicinska system och skalas för att möta den ökande efterfrågan.

Funktioner

Fördelar

Omnicell XT erbjuder många fördelar, inklusive:

Förbättrad patientsäkerhet

Systemet minimerar risken för fel vid administrering av läkemedel och säkerställer säker förvaring av läkemedel.

Förbättrad lagerhantering

Systemet erbjuder rapportering i realtid och automatisk påfyllning, vilket förbättrar lagerhanteringen och förhindrar bristande lager.

Effektivare vård

Systemet gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt och noggrant ge ut läkemedel, vilket frigör mer tid för andra uppgifter.

Kostnadsbesparingar

Systemet förbättrar effektiviteten i läkemedelshantering och minskar risken för fel, vilket leder till kostnadsbesparingar för sjukhuset eller vårdinrättningen.

Vill du veta mer om framtidens läkemedelshantering?

Företag

Om oss

Service

Kontakta

Produkter

Alviscan

AMiS

Armsystem

C-Motion

Panel-PC

Omnicell

Besöksadress

EA Rosengrens Gata 4
421 31 Västra Frölunda

+46 (0)31-376 64 50

Follow Us