Press-meddelande

Alphatron Medical och Omnicell: Det strategiska partnerskapet för ett säkert och effektivt arbetsflöde kring läkemedelshantering

Release date: March 1, 2024

Alphatron Medical: Omnicells nya affärspartner i Norden

En säker och effektiv lösning för fullständig läkemedelshantering på sjukhus. En Closed Loop från läkemedelsförråd till patientens säng. Det är vad sjukhusen har drömt om i flera år och den drömmen har nu blivit verklighet tack vare Alphatron Medical’s AMiS-PRO Smart Cart och Omnicell’s XT Automated Dispensing Cabinet. Ett strategiskt partnerskap som kommer att spara både tid och pengar för sjukvården samtidigt som det gör det säkrare för både patient och personal.

Förbättra flödet i vården
Alphatron Medical utvecklar, tillverkar och distribuerar medicintekniska lösningar kring såväl hårdvara som mjukvara. Med över 25 års erfarenhet och 100+ anställda är vårt uppdrag att förbättra flödet i vården. Med huvudkontor i Nederländerna och kontor i Tyskland och Sverige samt ett Europatäckande partnernätverk strävar vi efter att förenkla och effektivisera de dagliga rutinerna för all sjukvårdspersonal.  Resultatet blir en bättre vård med mer tid för patienten och därtill frigjord tid för personalen.

Tillsammans fungerar allt bättre!
Alphatron Medical och Omnicell bidrar båda till förbättringar på sjukhus genom att utveckla innovativa lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetsflöden. I stället för att utgå från sin egen produkt eller teknologi, så utgår båda parterna från att prioritera arbetsflödet och arbetar för att utveckla ett sömlöst system över hela vårdkedjan. Med kompatibiliteten som finns mellan produkterna är detta möjligt.

En integrerad lösning
Integrationen mellan AMiS-PRO Läkemedelsvagn och Omnicell XT Läkemedelsautomat erbjuder Closed Loop som säkerställer förbättrad spårbarhet, ökad säkerhet och bättre kontrollerad läkemedelshantering. Därför kan läkare fokusera mer på sina patienters vård och sjuksköterskor får mer tid för sina patienter, samtidigt som risken för fel minimeras.

Strategiskt partnerskap
Med ett framgångsrikt samarbete som redan blomstrar i Nederländerna och Belgien är Alphatron Medical redan Omnicells valda partner, där partnerskapet nu utökas till Norden. Alphatron Medical Nordics kan med en regional närvaro tillhandahålla tjänster lokalt, dela kunskap, hålla utbildningar och ge support i hela ledet. Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

 

Ställ en fråga till oss

"*" indicates required fields