Läkemedelsautomat från Omnicell – “Gamechanger för St Jansdal” 

St Jansdal strävar efter att bli det bästa sjukhuset i Nederländerna, för både patienter och personal och till den ambitionen hör självklart en säker läkemedelsdistribution. “Läkemedelsautomaten från Omnicell har varit ett avgörande steg i det avseendet”, säger Pieter Helmons, sjukhusapotekare och Chief Pharmacy Informatics Officer (CPIO). “Jag vågar till och med kalla det en gamechanger!”

St Jansdal har två filialer; i Harderwijk och i Lelystad. Läkemedlen levereras från det centrala sjukhusapoteket, där Pieter är en av apotekarna. “Att försörja två filialer från ett apotek är en utmaning. Det är viktigt att det är ordentligt organiserat i hela kedjan – vilket det nu är hos oss.”

“Omnicell tillför verkligen något och jag tycker att det är en gamechanger för St Jansdal.”

Håll det enkelt

När läkemedlen går till de olika avdelningarna är det en utmaning att hålla ordning. St Jansdal har därför noga planerat läkemedelsprocessen, bland annat genom att koppla patientjournalen till Omnicell-läkemedelsautomaterna vilket ger bättre kontroll över distributionen och lagren. Det förenklar också arbetsflödet för apotekare och för de sjuksköterskor som administrerar läkemedlen. “Enkelhet är ett måste”, säger Pieter. “Vården blir allt större och mer komplex samtidigt som det finns färre människor som kan utföra arbetet. Vi ser därför till att underlätta flödet så mycket vi kan och hålla det enkelt, helt enkelt!”

Följ ljuset

Det centrala apoteket fyller Omnicell med alla läkemedel som behövs på en avdelning. Sjuksköterskorna loggar in på läkemedelsautomaten med sitt personliga kort och kan sedan fylla AMiS-läkemedelsvagnen. “Det är mycket intuitivt. De behöver bara följa ljuset!”, säger Pieter. Läkemedelsautomaten visar med gröna LED-lampor exakt i vilka lådor och i vilka fack som läkemedlen för en specifik patient finns och bara de lådorna och de specifika facken kan öppnas. “Sjuksköterskorna vet därför med säkerhet att de tar rätt läkemedel för att sedan fylla AMiS. De kan snabbt ge sig i väg med en helt och hållet korrekt fylld AMiS för sina rundor.”

Smart läkemedelsautomat

På många sjukhus händer det fortfarande att sjuksköterskor ofta missar eller tar fel läkemedel. Det är osäkert, tar mycket tid och ökar risken för föråldrade lager. Pieter: “Därför är kopplingen mellan Omnicell och vår patientjournal så bra. Automaten vet exakt vilka läkemedel patienterna behöver nu och i en nära framtid. Även lagerhanteringen sker automatiskt och manuell räkning är inte längre aktuellt. Nya läkemedel beställs endast när de gamla nästan är slut. Omnicell ger också en signal när läkemedlens hållbarhetsdatum närmar sig och då kan vi ta dem till en annan avdelning där de kommer att användas innan datumet går ut. Detta är särskilt intressant för dyra läkemedel.”

Pieter Helmons – Chief Pharmacy Informatics Officer

Gamechanger

Omnicell är ett utmärkt verktyg för ett förbättrat vårdflöde och tar minimal plats på en avdelning. Men det är framför allt ett medel för att uppnå flera uppsatta mål. Pieter: “Tack vare Omnicell ansluter distributionsprocessen nu smidigt till vårt arbetsflöde. De säkerställer också maximal läkemedelssäkerhet och optimal lagerhantering. Vi kastar mindre läkemedel och sparar därmed mycket pengar. Sjuksköterskorna har mer tid över för patienten och risken för fel är mycket mindre, då de kan fokusera på uppgifterna de är utbildade för. Omnicell tillför verkligen något och jag tycker att det är en gamechanger för St Jansdal.”

Ställ en fråga till oss

"*" indicates required fields