Vårdstationen AMiS-PRO tillsammans med en Vital Signs-monitor bildar en framgångsrik lösning. 

Jan Palfijn-sjukhuset i Gent gör stora framsteg i vårdflödet med hög kvalitet och säkerhet. Vårdstationen AMiS-PRO tillsammans med en Vital Signs-monitor bildar en framgångsrik lösning tack vare en väl fungerande integration. 

På Jan Palfijn arbetar varje avdelning med den mobila vårdstationen AMiS från Alphatron Medical och ungefär hälften av dem är kombinerade med en Vital Signs-monitor. Sjukhuset i Gent tog denna lösning i bruk i flera faser under förra året och personalen var omedelbart entusiastisk när de började använda den, då vårdflödet tar stora kliv framåt med hög kvalitet och säkerhet.

“Vårt stora önskemål var att slå ihop dem till en integrerad lösning med direkt anslutning till patientjournalen.”

Våra vårdvagnar behövde verkligen bytas ut”, säger Edwin Moerenhout, Direktör för Patientvård vid Jan Palfijn-sjukhuset. Fram tills nyligen användes ganska stora vagnar där icke-medicinska bärbara datorer stod. “Dessa stod ofta i korridoren. Vårt vårdteam tog med sig olika lösa instrument till patienternas sängar för att mäta vitala funktioner såsom temperatur, blodtryck, puls, andning och syresättning. “Resultaten skrevs på ett papper och lades sedan till manuellt på datorn i den elektroniska patientjournalen. “Ofta gjorde sjuksköterskorna det först efter att de hade genomfört sin fullständiga vårdrond. Det var inte effektivt och dessutom väldigt känsligt för fel.”

Sökandet efter en integrerad lösning

År 2022 började Jan Palfijn-sjukhuset söka efter en ny kompakt, smidig vårdarbetsstation med en integrerad dator som gör att personalen lätt kan komma fram till och arbeta direkt vid patientens säng. Dessutom letade sjukhuset efter ett system för att kunna mäta alla vitala funktioner som kunde lagras automatiskt. “Vårt stora önskemål var att slå ihop dem till en integrerad lösning med direkt anslutning till patientjournalen.”, säger Elias Driessen, Chef för Biotekniska Avdelningen.

Vårdpersonalen testade vårdstationer

“Efter en noggrann marknadsundersökning och jämförelse av mobila vårdstationer valde vi AMiS från Alphatron”, förklarar Edwin. “AMiS presterade över genomsnittet på teknologi, batteritid och livslängd. Dessutom lät vi vårt vårdteam testa vårdstationerna för användarvänlighet och ergonomi. Deras önskemål och erfarenheter var viktiga för vårt val då de måste kunna arbeta bekvämt med dem.”

 

Omedelbart en bekant känsla

Jan Palfijn-sjukhuset hade vid det här laget valt Mindray som system för att mäta vitala funktioner och Alphatron Medical monterade en sådan monitor på 27 av totalt 52 AMiS-vårdstationer. I början av 2023 hade alla vårdstationer levererats och tagits i bruk direkt. “Att arbeta med dem kändes genast bekant för våra kollegor”, meddelar Elias. “Att kunna köra fram till patientens säng med AMiS var en stor fördel. Dessutom gick mätningen av de vitala funktionerna mycket snabbare tack vare den integrerade monitorn.

Direkt och transparent kommunikation

Utbytet av patientdata mellan AMiS och patientjournalen var inte möjligt i den första fasen, utan var något som implementerades efter hand. Projektledaren Jan Vancoppenolle berättar: ”Att skicka patientuppgifter mellan olika system är aldrig en Plug and Play-lösning.” Alphatron satte upp en plan för att genomföra denna integration, så att alla parter visste vad som förväntades. ”Detta var helt nödvändigt”, fortsätter Jan. “Sådana komplexa projekt åtföljs alltid av oväntade händelser. Alphatron kommunicerade alltid direkt och transparent med oss om detta och tack vare det smidiga samarbetet kunde projektet slutföras framgångsrikt redan 2023.”

Jan Vancoppenolle & Edwin Moerenhout

Tillförlitligt på lång sikt

Jan Palfijn-sjukhuset är positivt inställt till den integrerade lösningen. Den ger sjukhuset de fördelar de hade hoppats på. Edwin Moerenhour berättar: “Sjuksköterskor kan arbeta bekvämare och snabbare eftersom de behöver göra färre åtgärder. Manuell inmatning är förbi och det minskar risken för fel avsevärt.” Jan Palfijn fortsätter att arbeta för att förbättra vårdflödet med hög kvaliteten och säkerheten i sin vårdprocess. Det är nödvändigt i en tid med ökande brist på personal och växande vårdbehov. “Kombinationen av AMiS-vårdstationer och Vital Signs-monitorer är en lösning som vi kan förlita oss på, på lång sikt”, avslutar Edwin.

Ställ en fråga till oss

"*" indicates required fields