Alviscan och patientjournalen fördelarna med en integration. 

Alviscan blir alltmer välkänd och självtestningskiosken finns nu på flera sjukhus i Europa. På de nederländska sjukhusen Erasmus och Jeroen Bosch har man också integrerat Alviscan med patientjournalen, vilket ger många fördelar!

Alviscan på Erasmus

År 2022 blev Erasmus University Medical Centre unika genom att vara det första sjukhuset i Nederländerna med en Alviscan självtestningskiosk. För att ytterligare öka innovationstakten så integrerades dessutom patientjournalen i slutet av 2023 vilket möjliggjorde en helt automatisk lösning för mätning av vitala parametrar.

“Genom att mäta sig själv frigörs cirka fem minuters arbetstid per patient. På årsbasis innebär det en tidsbesparing på över 1100 timmar.”

Alviscan finns på anestesiavdelningen och används av 80% av patienterna. De flesta är nöjda med att själva kunna mäta sin saturation, hjärtfrekvens, blodtryck, längd och vikt vilket avdelningschefen Inge de Leeuw förstår: “Patienter som har träffat kirurgen och ska vidare på en anestesiundersökning kan nu själva mäta sina värden under tiden de väntar, vilket är något merparten uppfattar som mycket positivt!”

Tack vare integrationen med patientjournalen lagrar Alviscan automatiskt all mätdata i rätt fil. Informationschef Kees Brobbel: “Tidigare skrevs resultaten ut, togs med till öppenvårdsassistenterna och matades sedan in manuellt i journalen. Med den här utvecklingen hör det till det förflutna.” Inge: “På avdelningen ser vi en minskad arbetsbelastning för personalen som ett resultat av detta. Dessutom förhindrar det inmatningsfel vilket naturligtvis är ett viktigt mervärde. Då gör man verkligen en kvalitetsförbättring.”

Alviscan på Jeroen Bosch-sjukhuset

På Jeroen Bosch-sjukhuset är Alviscan placerad på gynekologiavdelningen. Patienterna mäter själva sin hjärtfrekvens, blodtryck, saturation och vikt. Uppgifterna förs automatiskt in i patientjournalen, och patienten får också ett kvitto.


Vad levererar den?

– Färre höga blodtrycksmätningar! Att mäta sig själv i väntrummet ger mindre stress och blodtrycket förblir mer stabilt. Detta ger en mer tillförlitlig bild.
– Mer tid! Detta frigör tid för sjuksköterskorna, förbättrar arbetsflödet och säkerställer att läkaren har mer tid att prata med patienten. Konsultationstiden tar också mindre tid i anspråk.
– Färre fel! Mätningar matas in automatiskt. Att den mänskliga faktorn bidrar till fel är inte längre ett problem

 

Hur är upplevelserna?

Gynekologiavdelningen är entusiastisk, enligt återkopplingen:

“Eftersom patienterna själva kan mäta blodtrycket ger det mig mer utrymme under mina konsultationer.”

“Blodtrycket är mer tillförlitligt och ofta lägre, vilket innebär att vi inte behöver mäta om lika ofta eller i värsta fall hänvisa patienten vidare till andra avdelningar. Det bidrar till mindre oro för patienterna och mindre arbetsbelastning för våra kollegor.”

Ställ en fråga till oss

"*" indicates required fields